Contactformulier

groter formulier

Leverings- en installatievoorwaarden

Leverings- en installatievoorwaarden


Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van FHI van toepassing, uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches.
De FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Leveringskosten
Leveringen binnen Nederland geschieden franco bij een totaal factuurwaarde gelijk aan of meer dan € 500,- (exclusief BTW en korting).
Bij leveringen met een totaal factuurwaarde minder dan € 500,- (exclusief BTW en korting) brengen wij een bedrag van
€ 15,- in rekening.

Installatievoorwaarden
Wanneer wij een of meerdere kasten of kamers plaatsen zijn de installatievoorwaarden van toepassing.