Engineered for you

Innovation based on tradition

VEILIGHEID IN HET LAB MET ERLAB!

De Erlab Halo Sense Smart VOC; de oplossing voor het detecteren van dampen!

De Halo Sense Smart VOC van Erlab:

  • Controleert de luchtkwaliteit in uw laboratorium continu.
  • Waarschuwt gebruiker bij detectering van organische dampen door middel van geluid en licht. 
  • Kan gekoppeld worden aan uw netwerk waardoor u de status op afstand kunt controleren en eventueel instellingen kunt wijzigen via smartphone, tablet of computer. 
  • Kan gekoppeld worden aan de eGuard app om de beveiligingsparameters op afstand te bewaken. 

In de maand februari 2019, kost de Halo Sense Smart VOC1 geen € 759,- maar slechts € 612,50. 

Meer weten? Bekijk hier de actievoorwaarden of neem contact op met onze verkoop binnendienst (info@hettichbenelux.com) of uw accountmanager. 

1 In deze serie zijn ook de Halo Sense Smart Formaldéhyde en Halo Sense Smart Acides beschikbaar echter maken deze geen deel uit van deze actie.