DE INNOVATIEVE ZENTRIMIX- ROTOR

In tegenstelling tot standaardrotoren, heeft de nieuwe ZentriMix-rotor twee roteerbare monsterhouders die een snelle rotatie van de monsters rond hun eigen assen mogelijk maken tijdens centrifugeren.

Deze extra monsterrotatie veroorzaakt extreem snelle bewegingen in de monsterflesjes, wat resulteert in effectieve monsterhomogenisatie en -menging.

WERKINGSPRINCIPE I

Primaire - en secundaire rotatie in de ZentriMix

Schematische weergave van de rotor van bovenaf.

WERKINGSPRINCIPE II

Processen tijdens in-vial-homogenisatie
 
Weergave van bovenaf van een mengbuis in horizontale positie.

GEÏNTEGREERD KOELSYSTEEM

Efficiënt koelen voorkomt opwarming van het apparaat, zelfs bij langdurig gebruik. Verder worden gevoelige monsters zo het best beschermd (bijvoorbeeld weefselmonsters tijdens weefselverstoring).

DIVERSITEIT VAN MONSTERBUISJES

De ZentriMix 380 R heeft zeer grote roterende units voor het roteren van de monsterbuisjes.


Tot 40 buisjes kunnen tegelijkertijd worden gecentrifugeerd. Adapters voor verschillende buisstypen van 2 - 50 ml zijn beschikbaar.

UW ZENTRIMIX ALS EEN KLASSIEKE LABORATORIUMCENTRIFUGE

Om u in staat te stellen zoveel mogelijk centrifugetaken uit te voeren met uw ZentriMix, is de bestaande en beproefde (viervoudige) swingout rotor (cat.-nr .: 3234) van onze ROTINA 380-serie verkrijgbaar. Als een volledig geschikte centrifuge kunnen alle standaardbuizen daarom worden gecentrifugeerd door de ZentriMix.