Hettich Centrifuge FAQ

Hebt u vragen over uw Hettich-centrifuge? Neem een kijkje in onze FAQ of neem contact met ons op!

Centrifugatie is een proces waarbij deeltjes van verschillende dichtheid met behulp van centrifugale kracht uit een vloeistof worden gescheiden.

Centrifuges maken gebruik van de middelpuntvliedende kracht die bij een draaibeweging op een mengsel van bestanddelen inwerkt, om het scheiden hiervan te versnellen. Voor het scheiden van de bestanddelen van een mengsel is voldoende verschil in dichtheid tussen die bestanddelen vereist. 

Laboratoriumcentrifuges zijn bestemd voor gebruik in een laboratorium en worden op tal van gebieden gebruikt, zoals chemie, fysica, farmacie en geneeskunde. 

Het toerental van een centrifuge geeft het aantal rotaties per tijdseenheid van de centrifugerotor aan. Dit wordt ook wel rotatiefrequentie genoemd. Vaak wordt voor het scheidend vermogen van een centrifuge het maximum toerental als parameter aangegeven. Het toerental alleen zegt echter niets over de kracht die inwerkt op de te centrifugeren stof, die voor scheiding van het mengsel zorgt. Het toerental moet daarom altijd in combinatie met de straal van de draaiende beweging worden gezien. 

De RCF-waarde als relatieve centrifugaalkracht is een beoordelingscriterium voor het scheidend vermogen van een centrifuge of rotor.

Belangrijk om te weten voor de praktijk: een verdubbeling van de rotorstraal van een centrifuge zorgt voor verdubbeling van de relatieve centrifugaalkracht. Verdubbeling van het toerental zorgt echter voor verviervoudiging ervan.

Voor het bepalen van de relatieve centrifugaalkracht (RCF) of het berekenen van de rotaties per minuut (RPM) kunt u onze omrekentool gebruiken.

Bij de ook wel als middelpuntvliedende kracht aangeduide centrifugale kracht gaat het om een traagheidskracht. Deze op het roterende voorwerp inwerkende kracht wijst altijd in de richting die tegengesteld is aan de middelpuntzoekende kracht. De waarde van de centrifugale kracht is gelijk aan de waarde van de middelpuntzoekende kracht.

Om de voor u geschikte centrifuge te vinden, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Volume van de monsters en type buisje (idealiter het merk van het buisje)
  • Maat van het buisje
  • Aantal buisjes per run
  • Vereiste RCF/RPM
  • Wenselijkheid van temperatuurregeling (koeling of verwarming)
  • Rotortype
  • Noodzaak van een deksel ter voorkoming van biobesmetting

Wij helpen u graag met de configuratie van uw centrifuge! Bel ons gerust of probeer onze productconfigurator eens.

 

In ons Download-Center vindt u voor elk toestel de meest actuele versie van de handleiding. Heeft u toch een oudere versie nodig, dan verzoeken wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

De markering voor Medisch hulpmiddel is een kwaliteitslabel voor medische producten conform EU-richtlijn 2017/745. 
Bepaalde producten van Hettich (bijv. de vloerstaande centrifuges EBA 200, ROTO SILENTA 630 RS en ROTIXA 500 RS) zijn als medische producten gekenmerkt, aangezien ze worden gebruikt voor de verwerking van bloedcomponenten van patiënten. IVDR-conforme producten zijn in-vitrodiagnostica conform EU-richtlijn 2017/746.

Voor certificaten kunt u contact opnemen met uw dealer.

Certificering van het toestel als MDR- of IVDR-toestel is altijd vereist wanneer uw toepassing in het laboratorium overwegend medisch, klinisch of diagnostisch is. Gebruikt u het toestel uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden, dan is certificering niet vereist en is 'General Lab Product' voldoende. 

Bij de voorbereiding van monsters voor de polymerase-kettingreactie (PCR) worden – afhankelijk van de testkit – microlitercentrifuges gebruikt en centrifuges die platen kunnen centrifugeren. In zeldzame gevallen kunnen ook centrifuges worden gebruikt die met hoog toerental Falcon-buisjes centrifugeren. Bij de keuze van de centrifuge moet erop worden gelet dat de vereiste RCF wordt gehaald. Deze hangt af van de gebruikte kit. 

Aan deze voorwaarde voldoen bijvoorbeeld de MIKRO 200 | 200 R en de MIKRO 220 | 220 R. Als alternatief kunnen in de categorie tafelmodel-centrifuges de UNIVERSAL 320 | 320 R of de ROTANTA 460 | 460 R worden gebruikt.

Speciale aanwijzing: de ROTANTA 460 R behaalt met de rotor (artikelnr. 5622) voor hoge platen (DWP en platen in sandwich-systeem tot 9 cm hoog) een RCF van 6.446.

Swing-out rotors hebben in vergelijking met hoekrotors een hoge capaciteit. Ze maken volledige vulling van de buisjes mogelijk, evenals het verzamelen van sediment op de bodem van het buisje. 

Wij verzoeken u dit met uw dealer op te nemen, aangezien hiervoor informatie over de toestand van uw accessoires vereist is.

Hoekrotors worden gebruikt wanneer een snelle sedimentatie en een hoog toerental vereist zijn. 
Door de geringe luchtweerstand en de hoek van de rotor is de hoekrotor ideaal voor toepassingen die hogere RCF-waarden vragen, zoals voor het verkrijgen van celcomponenten voor nader onderzoek. 

Een bioafdichting volgens DIN 61010-2-020 is nodig wanneer aerosolen in een afgesloten fles niet mogen uittreden naar de omgevingslucht of niet mogen binnendringen in de binnenruimte van de centrifuge.

Voor alle bio-containment-rotors zijn afdichtingscertificaten rechtstreeks bij ons verkrijgbaar. Het label wordt door een extern instituut (in Duitsland bijvoorbeeld TÜV) getest en gecertificeerd volgens de standaard voor laboratoriumtoestellen EN 61010-2-020.