HETTICH BENELUX SERVICE & SUPPORT

WERELDWIJD BEREIKBAAR

Leverings- & Installatievoorwaarden

De door Hettich Benelux gehanteerde leverings- & Installatievoorwaarden en leveringskosten.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van FHI van toepassing, uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches. De FHI Algemene leveringsvoorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

 

LEVERINGSKOSTEN

Leveringen binnen Nederland geschieden franco bij een totale factuurwaarde gelijk aan of meer dan € 500,- (exclusief BTW ). Bij leveringen met een totale factuurwaarde minder dan € 500,- (exclusief BTW) brengen wij een bedrag van € 17,50 in rekening.

 

INSTALLATIEVOORWAARDEN

Wanneer wij door ons geleverde apparatuur plaatsen, zijn de onderstaande installatievoorwaarden van toepassing.