HETTICH BENELUX SERVICE & SUPPORT

WERELDWIJD BEREIKBAAR

Retouren & Verwijderingsbijdrage

Procedure voor retourzendingen en informatie over de verwijderingsbijdrage.

 

RETOURZENDINGEN (RMA)

Mocht het geleverde niet aan uw wensen voldoen, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de betrokken afdeling (088 221 9900) voor het aanvragen van een RMA-nummer; dit nummer is nodig voor de retourzending. 

 

Reden van retourzending

 • Verkeerd geleverd (hoeveelheid, artikel, adres). 
 • Beschadigd product/verpakking1.
 • Onjuist besteld2.
 • Inruil/huur/demo apparaat.
 • Technisch defect. 

 

RMA-nummer aanvragen

Bel ons voor het aanvragen van een RMA-nummer3. Houd daarbij de volgende gegevens bij de hand:

 • Artikelnummer en omschrijving.
 • Serienummer apparatuur (vermeld op apparaat/pakbon).
 • Ons ordernummer en/of uw referentie (vermeld op de pakbon/factuur). 

 

Verpakking en verzending

 • Bevestig het RMA-label aan de buitenzijde van de verpakking OF vermeld het RMA-nummer duidelijk leesbaar op de buitenzijde van de verpakking.
 • Voorzie de verpakking van een (kopie) pakbon en, indien van toepassing, een ontsmettingsverklaring. 

De producten worden uitsluitend geaccepteerd als deze compleet, inclusief alle accesoires/toebehoren en afdoende beschermd verpakt zijn (bij voorkeur in de originele verpakking). Hettich Benelux is niet verantwoordelijk voor transportschade door onjuiste verpakking.  De verzendkosten van een retourzending zijn, in beginsel, voor rekening van de  klant. De producten dienen franco aan ons te worden verstuurd. 

 

Creditnota of factuur

Na ontvangst van uw retourzending sturen wij u (indien van toepassing) een creditnota of factuur. 

 1. Een zending met zichtbare transportschade kunt u het beste direct weigeren. Wanneer u de zending toch wilt aannemen, dient u de afwijking te noteren op de pakbon alvorens deze voor ontvangst te tekenen. Wij adviseren u om tevens een foto te maken van de schade. Hettich Benelux behoudt zich het recht voor om de schade ter plaatse te komen beoordelen. 
 2. Voor producten die onjuist zijn besteld (bijvoorbeeld teveel of verkeerd), kunnen restock-kosten (25% van de verkoopprijs incl. korting) in rekening worden gebracht. 
 3. Een afwijking bij ontvangst van een product dient binnen 5 werkdagen aan ons te worden gemeld. 

 

VERWIJDERINGSBIJDRAGE

Op 13 augustus 2005 werd de Europese richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur ook van kracht voor professionele apparatuur, waaronder laboratoriumapparatuur. De regelgeving houdt in dat u:

 • Apparatuur die na 13 augustus 2005 door ons is geleverd, aan het eind van de levensduur bij één van de inzamelpunten van Stichting RTA kunt inleveren voor recycling.
 • Op de factuur de verwijderingsbijdrage vermeld ziet. Hettich Benelux moet dit bedrag storten in het fonds (stichting RTA) waaruit de recycling van apparatuur in de toekomst betaald zal worden. Deze bijdrage is BTW-plichtig en gewichtsafhankelijk.

Meer informatie treft u aan op  www.stichtingrta.nl